CLIENT: Brainstormen met PuurGent en de handelaars van Gent

7 January 2022

Vertel het verder

Wil je graag je medewerkers of stakeholders bevragen om te weten wat er echt leeft? Of wil je hen creatief betrekken in een project door bijvoorbeeld een brainstormsessie? Dan kan ECHO je daarbij helpen. Want een betrokken stakeholder of medewerker draagt bij tot het succes van je project. De creatieve en frisse blik van iemand die in het werkveld staat, is bovendien heel waardevol. Betrokkenheid zorgt tot slot ook voor een groter welbevinden onder medewerkers en partners.

 

Brainstormen met PuurGent en de handelaars van Gent

Om zicht te krijgen op alle noden en wensen voor de volgende braderie en de handelaars te verbinden, kwam PuurGent bij ECHO aankloppen.

PuurGent is de middenstandsorganisatie voor detailhandel en horeca in Gent en zorgt voor de praktische ondersteuning van de jaarlijkse Braderie Publique in de gezellige straatjes van Gent. Ze zet de krijtlijnen uit, maar laat die liefst inkleuren door de Gentse handelaars.

 

Hoe peil je nu naar de wensen en noden van stakeholders?

 

Algemene temperatuurmeting

In de eerste plaats werkten we een braderiebarometer uit, waarin we polsten naar de verwachtingen en dromen van alle Gentse handelaars. De barometer leverde heel wat waardevolle inzichten op, waarvan een deel meteen werd toegepast in de daaropvolgende braderie. De handelaars kregen nadien ook een rapport van de barometer in hun mailbox. Dat was slechts het begin!

Diepere brainstormsessie

Om verder na te denken over de braderie, nodigden we een groep handelaars uit voor een brainstorm (op locatie en in levenden lijve!). Zo selecteerden we samen met PuurGent een representatieve groep: verschillende soorten handelaars - uit alle sfeergebieden, handelaars die een gevestigde waarde of een nieuw adresje in Gent zijn, maar ook handelaars die niet (kunnen) deelnemen aan de braderie. Op die manier kregen we een diverse groep van een 20-tal handelaars, mét een kritische stem.

 

 

Het doel?

Het doel van de brainstorm was eenvoudig: handelaars laten dromen over (de promotie van) hun ideale braderie van de toekomst. Zo willen we de sterktes van een traditionele braderie aanvullen met vernieuwende ideeën. Omdat deze brainstorm ‘s avonds doorging en dus na een dag hard werken, hielden we de inleiding tot en de brainstormsessies bewust kort, actief en creatief. Tussendoor genoten de deelnemers van een walking dinner en een drankje.

 

The ECHO way: creatief en met een knipoog

De handelaars deelden we op in kleine groepjes. Na een ludieke kennismaking, gingen de handelaars in de eerste sessie meteen aan de slag. Ze lieten hun fantasie en ‘zotste’ ideeën al tekenend en schrijvend los op de ruiten van RAY, een bar slash stadsserre in hartje Gent. In een mum van tijd kleurde RAY vol met de hersenspinsels van de deelnemers. De ideeën stelden we achteraf kort per groep aan elkaar voor.

In de tweede sessie vroegen we de handelaars alles wat ze associeerden met 3 vooraf bepaalde thema’s neer te pennen op post-its en op de ramen te kleven. Daarna was het tijd om te stemmen (met sterren!). Eerst in de eigen groep, daarna met zijn allen. Zo kwamen we uiteindelijk uit op de top 5 ideeën van de avond.

 

 

 

Duidelijk en helder rapport

Op twee uur tijd verzamelden we maar liefst 410 ideeën. Daarna analyseerden we de input en telden we alle stemmen op om te komen tot een duidelijk rapport voor PuurGent. Een hands-on rapport met quick wins en concreet advies naar de toekomst toe: wat kan PuurGent aanpakken en wat kan de oplossing zijn om de communicatie over de braderie verder uit te dragen?

 

De leukste feedback om te horen?

Dat PuurGent met dit rapport meteen aan de slag gaat!
We kijken al uit naar de volgende braderie om een aantal ideeën uitgewerkt te zien.

 

Benieuwd hoe de avond eruitzag?

Bekijk deze reel! Of scrol nog even tot onder. 

 

Give us a shout!

Wil je ook graag je medewerkers of stakeholders bevragen om te weten wat er leeft? Of hen creatief betrekken in een project door bv. een brainstormsessie? Contacteer ons gerust voor een verkennend gesprek. 

 

Bedankt aan PuurGent voor de heel fijne samenwerking en de handelaars voor hun enthousiaste deelname en verfrissende ideeën. 

 Ook interessant!